All Posts

Čišćenje divljih deponija

Vlašić ski d.o.o. u saradnji sa Ozon d.d. i sa SRC Vlašić kao i u saradnji sa Opčinom Travnik izvršeno je uklanjanje divljh deponija kai i sanacija površina gdje su se nalazila. Izvršeno je nasipanje tih površina posipnim materijalom i odvozom otpada na mjesta prediđena za to. Ovom prilikom se unaprijed zahvaljujemo svim posjetiocima i svim stanovnicima Vlašića da otpad…

Read more