Vlašić ski d.o.o. u saradnji sa Ozon d.d. i sa SRC Vlašić kao i u saradnji sa Opčinom Travnik izvršeno je uklanjanje divljh deponija kai i sanacija površina gdje su se nalazila.

Izvršeno je nasipanje tih površina posipnim materijalom i odvozom otpada na mjesta prediđena za to.

Ovom prilikom se unaprijed zahvaljujemo svim posjetiocima i svim stanovnicima Vlašića da otpad odlažu na mjesta predviđena za to.

506d57ab560a63dee887efe083951933897e0a7c4a78a266fecce018b086dd2b